alt

Bu doğrultuda;

  • Tüm faaliyet ve süreçlerimizde Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim sistemlerini uygulamayı, performansımızı sürekli iyileştirmeyi,
  • Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yasal düzenlemeler ile uygulanabilir diğer şartlara uymayı,
  • Çalışanlarımızı korumayı, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemek için sağlıklı ve güvenli iş ortamı sağlamayı,
  • Risk odaklı düşünce modelini çalışanlara benimsetmeyi, Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği konularında tehlikeleri ortadan kaldırmayı, riskleri azaltmayı, fırsatları görmeyi,
  • Çevreyi korumak için doğal kaynakları verimli kullanmayı ve kirliliği önlemeyi,
  • Faaliyetlerimizden kaynaklanan tüm atık miktarlarını kontrol altında tutmayı ve azaltmayı,
  • İş Sağlığı ve Güvenliği ve çevre kültürünün geliştirilmesi için, çalışanlarımızın eğitim ve bilinçlendirme faaliyetlerini gerçekleştirmeyi, çalışan/çalışan temsilcisine danışma ve katılımlarını sağlamayı,
  • Hedeflere ulaşmak için gerekli bilgi ve kaynakları sağlamayı,
  • Coşkunöz Savunmave Havacılık A.Ş. ailesi olarak taahhüt etmekteyiz.

SERTİFİKALAR